Resultaatgericht projectmanagement waarbij de klant centraal staat

Om uw lijnorganisatie te ontlasten, realiseren we grote verbeteringen en/of vernieuwingen het liefst projectmatig. Projectmatig werken biedt namelijk het voordeel van een gestructureerde en effectieve aanpak om het gewenste resultaat te bereiken. Bij Telindus zijn we ons bewust van de succescriteria en wij realiseren ons dat elk project maatwerk vereist.

Wij passen maatwerk toe daar waar het menselijk handelen en interactie betreft en gebruiken standaarden waar het gaat om de projectmanagementmethodiek. Dit maakt onze werkwijze naast effectief ook efficiënt.

Telindus project services
Het Telindus Projectmanagement Model
Voor beheersing en het behalen van efficiencyvoordelen hanteren wij een projectmanagementmethodiek die wij op maat gemaakt hebben. Het Telindus Projectmanagement Model is gebaseerd op het Telindus STARS principe en helpt bij het aandacht geven aan cruciale onderdelen in de projecten, duidelijkheid te scheppen voor de betrokkenen en bij het verkrijgen van (een betere) grip op het project.

Onze methodiek is een eenvoudig toe te passen model (Simple), waarbij wederzijds vertrouwen en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan (Trusted). Een model dat flexibel is en aan te passen op iedere klantomgeving (Agile) en dat wij repeterend hebben toepast bij onze klanten en op onze Telindus Solutions (Repeatable). Bovenal zijn duidelijke afspraken belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken (Smart). De methode bestaat uit drie fasen die gezamenlijk de Project Levenscyclus vormen; voorbereiding, uitvoering en afsluiting. Tezamen met het operationeel beheer vormt
dit de Telindus Solutions Levenscyclus.

Telindus Project Services
U staat centraal
Elk Telindus project begint met het scherp formuleren van uw doelstellingen, u bepaalt namelijk wat wij gaan realiseren en wat de randvoorwaarden hierbij zijn. U staat dus centraal in onze methodiek. Dit klinkt logisch, maar toch staat vaak de projectmanagementmethodiek centraal. Naast het vaststellen en bewaken van de doorlooptijd, het budget, de kwaliteit en de scope zal de Telindus projectmanager zich bezighouden met het managen van uw verwachtingen en die van de overige stakeholders. Uiteraard behoort het oplossen van eventuele issues en het managen van risico’s en wijzigingen ook tot zijn of haar takenpakket.

Robert Matla

Meer weten?

Neem contact op met onze Project Services Specialist Robert Matla.