Vergaande integratie in het datacenter vraagt om specialistische kennis van de hele keten

Doordat de groei van diensten vanuit het datacenter blijft toenemen, is de beschikbaarheid van het datacenter cruciaal voor de continuïteit van uw organisatie. De virtualisatie van services heeft echter een grote impact op het datacenter. Na servers, desktops en applicaties, worden nu ook overige netwerkdiensten ondergebracht in het (virtuele) datacenter, met als doel om sneller te kunnen reageren en daarmee uw bedrijf beter te ondersteunen. Maar waar virtualisatie voorheen alles gemakkelijker maakte voor de IT-manager, wordt het nu steeds complexer.

Een verbeterde ondersteuning van de business services maakt het noodzakelijk om virtualisatie in alle lagen (servers, netwerk en storage) toe te passen en dit brengt een grote afhankelijkheid tussen de lagen met zich mee. Dit resulteert in complexiteit waarvoor kennis van alle lagen noodzakelijk is om performance, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT-infrastructuur te garanderen. Terwijl de complexiteit toeneemt en steeds meer organisaties overstappen naar een gevirtualiseerd datacenter, waarbij de data overal kan staan, is hedendaagse kennis echter veelal gericht op de afzonderlijke onderdelen binnen de verschillende lagen. Daarom is het belangrijk om een partner te hebben die specialist is op de hele stack. Om de beschikbaarheid van diensten en services te garanderen, worden namelijk hoge eisen gesteld aan uw infrastructuur.

telindus datacenter
Cloud computing
Een aspect van een IT-afdeling is het continu verbeteren van de dienstverlening naar de eindgebruiker en/of klant. Flexibel en schaalbaar zijn en snel nieuwe diensten kunnen uitrollen op aanvraag van de business. De cloud kan hier een hulpmiddel in zijn. De basis van een cloud-infrastructuur is flexibiliteit, het in staat zijn om op een eenvoudige en snelle manier diensten te kunnen uitrollen of terugnemen. Deze flexibiliteit kan worden geleverd vanuit een infrastructuur van derden (de public cloud) of vanuit de eigen infrastructuur (de private cloud). Wellicht is een combinatie van deze twee wel de oplossing (de hybrid cloud). Om te bepalen welke oplossing het beste bij uw organisatie past, is een goede voorbereiding en antwoorden op vragen vanuit de organisatie essentieel. Ook virtualisatie en een goede samenwerking tussen de verschillende lagen (storage, servers en netwerk) zijn een vereiste voor een succesvolle aanpak.

Onlosmakelijk verbonden met de keuze voor een cloudoplossing is het veilig stellen en beheren van de omgeving. Niet alleen het beveiligen van toegang, maar ook rekening houden met calamiteiten, redundantie van de omgeving en het kunnen terugvallen op backup-data zijn hierbij van wezenlijk belang. Veiligheid, beschikbaarheid en beheer gaan over alle lagen heen.

Telindus beschikt over expertise op het gebied van cloud, virtualisatie, computing, storage, netwerken en security en is daarom in staat om samen met haar klanten te werken aan een innovatief en toekomstgericht datacenter. Altijd met een focus op performance, beschikbaarheid en veiligheid.

Eric Otten

Meer weten?

Neem contact op met onze Cloud Specialist Eric Otten.