Onderzoeksrapport: Laat de cloud voor je werken

Sebastian Grandjean Perrenod Comtesse auteur: Eric Otten

Lange tijd werd de cloud als heilige graal gezien voor alle uitdagingen die er op ICTgebied waren. Wil je snel opschalen? Naar de cloud. Wil je kosten besparen? Naar de cloud. Wil je de IT-infrastructuur vereenvoudigen? Naar de cloud. Dreigt er een tekort aan IT-specialisten om de steeds complexer wordende architectuur verder te ontwikkelen en te beheren? Naar de cloud. De cloud is een containerbegrip geworden, wat geen recht doet aan de veelzijdigheid van de verschillende toepassingen en verschijningsvormen van cloudtechnologie. Denk alleen al aan de vele soorten ‘As-a-Service’ die inmiddels in de markt geïntroduceerd zijn, waarvan Software as a Service (SaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS) de meeste bekendheid genieten. Vervolgens kennen we ook nog verschillende variaties in het type hosting: public en private cloud, die beide hun voor- en nadelen hebben. Het is dan ook heel goed denkbaar dat organisaties niet over ‘één cloud’ beschikken. In de loop der tijd is er bewust of onbewust een omgeving ontstaan die bestaat uit vele verschillende cloud-varianten.

Zo is er opnieuw een heterogeen IT-landschap ontstaan dat op zichzelf ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Zeker als je bedenkt dat organisaties ook nog altijd een aantal componenten on-premise houden, om uiteenlopende redenen.

Lees hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in onze Privacy Statement.

Download