Gemeentes Hengelo en Oldenzaal bouwen samen een gemeenschappelijk datacenter

Uitdaging

Het kiezen van een schaalbaar ontwerp tegen acceptabele kosten

Oplossing

Midrange storagesystemen, Fabric MetroCluster, SnapLock

Probleem

Steeds meer gemeentelijke ICT-samenwerking in Twente

Resultaat

– Eén gemeenschappelijk storagesysteem
– Toekomstgericht en schaalbaar datacenter
– Hoge performance en beschikbaarheid
– Redundant ontwerp
– Uitwijk
– Geen kostenuitzetting

Case
De gemeente Hengelo ondersteunde de gemeente Oldenzaal bij het vernieuwen van haar netwerk. De Novell servers werden vervangen voor Microsoft Windows servers. Deze samenwerking was de basis voor de stap naar een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. Voor het ontwerp van de data-infrastructuur zijn de gemeentes met Telindus om de tafel gaan zitten. Op dit moment wordt er een nieuw datacenter in Oldenzaal gebouwd die via een NetApp MetroCluster verbonden wordt met het bestaande datacenter in het stadskantoor Hengelo.

In Twente wordt stevig ingezet op samenwerken. In de komende jaren worden naar verwachting in diverse gemeentelijke samenstellingen ICT-infrastructuren geclusterd. De verwachting is dat deze clusters binnen afzienbare tijd nog meer zullen samenwerken met als mogelijk resultaat één gemeenschappelijk datacenter voor de regionale overheden in de regio Twente. Eén van deze clusters is de krachtenbundeling van de gemeentes Oldenzaal en Hengelo in de vorm van een gedeeld datacenter. In de komende jaren verwachten zij dat deze samenwerking wordt uitgebreid met andere gemeentes. Met het oog op de digitaliseringsslag waarmee de gemeentes te maken hebben en mogelijke uitbreiding van de samenwerking, heeft Telindus een ontwerp gemaakt voor een schaalbare storageomgeving.

“Hoge beschikbaarheid en kwalitatieve dienstverlening”

Jos Schulte, Hoofd ICT van de gemeente Hengelo: “Wij werken al tien jaar samen met Telindus op het gebied van storage. De organisatie denkt met ons mee en beschikt over de benodigde technische kennis. 1,5 jaar geleden ontstond bij ons het concrete plan om samen met de gemeente Oldenzaal een nieuw datacenter te bouwen. De gemeente Oldenzaal is relatief klein in vergelijking met Hengelo en beschikt niet over de resources om een dergelijk project alleen te doen. In het kader van de toekomstige grote centralisatieslag en het succes van onze eerdere samenwerking hebben wij daarom besloten deze stap te maken. Samen met Telindus hebben wij een ontwerp gemaakt voor de dataopslag in het nieuwe datacenter en een plan gemaakt voor de overgang van de oude naar de nieuwe situatie.”

“Hengelo heeft twee actieve datacenters die tegelijkertijd dienen als elkaars backup en Oldenzaal heeft één datacenter”, licht René Oogink, Sr. Technisch Specialist bij de gemeente Hengelo, toe. “Op dit moment wordt er een nieuw datacenter gebouwd in Oldenzaal die middels een NetApp MetroCluster met het bestaande datacenter in het stadskantoor Hengelo verbonden wordt. De ICT-infrastructuur is hiermee volledig redundant uitgevoerd. Vanwege de toenemende digitalisering en het samenvoegen van de infrastructuren was de bestaande opslagcapaciteit te klein. Daarom hebben we een nieuw NetApp MetroCluster-systeem voor productie en een nieuw NetAppsysteem voor testdoeleinden aangeschaft. Beide bestaande NetAppsystemen voor backup en kopie-backup van beide gemeentes worden overgezet naar het nieuwe gedeelde datacenter.”

referentie gemeente hengelo
“In de loop van dit jaar zullen de medewerkers van Oldenzaal overgezet worden naar de nieuwe infrastructuur en daarna volgt Hengelo”, zegt Schulte. “In totaal ondersteunen we dan ruim 1200 werkplekken en faciliteren we ruim 500 applicaties.”

De gemeente Hengelo mag binnen haar zakensysteem volledig digitaal archiveren, papier hoeft niet bewaard te blijven. Hiertoe heeft de gemeente Hengelo een positief substitutiebesluit van de provincie gekregen. Daarnaast archiveert de gemeente Hengelo binnen het sociale domein ook digitaal, op termijn onder te brengen in het zakensysteem. Het gebruik van de SnapLock-software van NetApp, waarmee documenten wel digitaal worden opgeslagen, maar niet verwijderd kunnen worden, draagt hieraan bij. “De druk op de opslagcapaciteit is hiermee de afgelopen jaren flink toegenomen, maar met ons nieuwe schaalbare datacenter verwachten wij hier de komende jaren klaar voor te zijn. Met een hoge beschikbaarheid, maximaal gelijkblijvende kosten en minimaal dezelfde kwaliteit dienstverlening hebben wij een belangrijke stap gezet richting de toekomst.”