Blog

De 3 belangrijkste technologietrends die we in 2021 nodig hebben

13 nov 2020

Aan het eind van het jaar komen IT-analisten met hun voorspellingen voor het volgende jaar. Maar juist nu is het erg lastig om je aan voorspellingen te wagen. Ik richt mij dan ook liever op die technologietrends die organisaties in 2021 helpen om te gaan met COVID-19 en de gevolgen. Welke technologieën stellen organisaties in staat te profiteren van de digitale economie of helpen om snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden? Dit zijn de drie belangrijkste trends en ik heb ook nog een goede tip.

Joris Leupen door Joris Leupen

Artificial intelligence (AI) is een blijvende trend

AI is nu al een van de belangrijkste technologische trends en zal ook in 2021 houvast bieden. Zeker nu de economie noodgedwongen meer en meer digitaal wordt. AI helpt namelijk om de snel veranderende wereld om ons heen beter te begrijpen. De hoeveelheid gegevens die we verzamelen over talloze onderwerpen in talrijke sectoren zal alleen maar toenemen. Met iedere digitale stap die we zetten, laten we als klant, burger, medewerker of patiënt een digitale voetafdruk achter. Wil je bijvoorbeeld weten wat een klant van een bepaald product vindt of hoe lang een patiënt in de wacht staat voorafgaand aan een telefonisch consult, dan moet je met die data aan de slag. Het is ondoenlijk om al die data handmatig te verwerken, te analyseren en te vertalen in vervolgacties. Daar heb je nu AI voor. Slimme algoritmen, die nog slimmer worden naarmate meer data verwerkt wordt, signaleren patronen in gedrag en zorgen vervolgens voor een ‘next best action’. Liefhebbers van bijvoorbeeld politieke dramaseries op Netflix zullen merken dat zij suggesties op maat krijgen, net als op e-commerce platforms.

De kracht van de algoritmen en AI wordt dus steeds groter. Daar liggen ook mogelijkheden in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Er komt wereldwijd zoveel data beschikbaar over infectiecijfers en het succes (of het uitblijven daarvan) van maatregelen die we nemen, daar moet je toch nieuwe inzichten uit kunnen halen? Eén ding is zeker, we zijn niet in staat om al deze gegevens zelf te analyseren en te benutten. Gebruik AI en neem vervolgens zelf de beslissingen; zo kun je altijd je eigen acties verantwoorden.

Cloud wordt verder volwassen en draagt bij aan business continuïteit

Als we iets van de COVID-19 crisis hebben geleerd, is het wel hoe belangrijk het is om als organisatie wendbaar en flexibel te zijn. Snel een webshop openen omdat de fysieke winkel minder oplevert? Snel het aantal remote werkplekken uitbreiden en upgraden? Dan wil je niet wachten tot de afdeling IT capaciteit beschikbaar heeft en de performance op orde. De basis hiervoor leg je met een ICT-infrastructuur die deze business agility mogelijk maakt, oftewel met het verder ontwikkelen van de cloud-omgeving en -strategie. We zien in toenemende mate het voordeel van de cloud die automatisch zorgt voor op- en afschalen wanneer de business daarom vraagt. Daarnaast valt op dat er steeds meer oplossingen beschikbaar komen die het mogelijk maken de flexibiliteit van de cloud ook toe te passen in de on-premises omgeving. Organisaties groeien toe naar een hybride cloud-omgeving waarbij alle systemen die snel moeten kunnen schalen in de cloud komen en de legacy veelal in eigen huis blijft staan. Het gaat erom dat je de juiste balans vindt zodat je business continuïteit kunt garanderen. De hybride cloud geeft je deze balans.

Controle op kwaliteit met SD-WAN Edge

Waar het bij cloud onder andere gaat om wendbaarheid en flexibiliteit gaat het bij de trend SD-WAN Edge (software defined) vooral om schaalbaarheid, centraal policy management en controle over de kwaliteit van de geleverde applicaties. Kwaliteit van connectivity die zich uitbetaalt in een prettige werkomgeving voor medewerkers – ook thuis – en in een optimale dienstverlening. We gaan de komende tijd op een andere manier onze kantoren inrichten, zeker nu het werken op afstand niet meer is weg te denken. Het zwaartepunt van het netwerk komt dan niet op het (hoofd)kantoor te liggen, maar verschuift naar de randen van de infrastructuur (egde). Je wilt als organisatie immers je medewerkers dezelfde goede en toch veilige service bieden als in de kantooromgeving en dat kan met SD-WAN Edge oplossingen gecombineerd met Secure Access Service Edge (SASE). Doordat deze oplossingen gebaseerd zijn op software, neemt het beheer juist af. Aanpassingen kunnen in één keer naar alle endpoints uitgerold worden, waardoor handmatige werkzaamheden tot een minimum beperkt worden. Ik kan mij goed voorstellen dat we medewerkers binnen afzienbare termijn op deze manier een veilige en hoogwaardige verbinding aanbieden in combinatie met bijvoorbeeld een 5G aansluiting. Mocht het netwerk onverhoopt uitvallen, dan kan men terugvallen op een draadloze verbinding. De technologie is er klaar voor om de nieuwe kantooromgeving optimaal in te richten.

Bouw een solide business case voor IT

Dan nu nog de beloofde tip. De budgetten voor IT staan onder druk staan. Het is dan ook essentieel dat organisaties beter nadenken over IT-investeringen. Bouw een solide business case en maak daarin duidelijk welke problemen van vandaag je gaat oplossen. Beantwoord ook de vraag hoe dit bijdraagt aan de voorbereiding op scenario’s die we niet voor mogelijk hadden gehouden (zoals vandaag met COVID-19). Voorkom vooral dat je iets gaat vervangen om oude denkpatronen en werkwijzen in stand te houden. Dat is nou juist waar we in deze dynamische tijd van af moeten.

Geïnteresseerd?

Joris Leupen
Neem contact op met onze specialist Joris Leupen

Joris Leupen is Managing Director bij Telindus Nederland. In die rol geeft hij leiding aan de verdere transformatie van Telindus naar een end-to-end IT-dienstverlener. Hierbij kan Joris bogen op ruime kennis en ervaring. Na zijn studie Technische Bedrijfskunde startte Joris in 2004 bij Telindus en vervulde sindsdien verschillende commerciële, operationele en strategische managementfuncties. Daarnaast heeft Joris diepgaande verandermanagementervaring opgedaan, heeft hij zijn MBA-graad behaald en heeft hij een bijdrage geleverd aan diverse integratieprojecten. Denk hierbij aan de integratie tussen Proximus en Telindus en de samenvoeging van Telindus en ISIT. Ook begeleidde Joris enkele overnames van Telindus. Vanuit zijn laatste rol als Director Strategy & Solutions was Joris medeverantwoordelijk voor het strategisch 3 jaren plan van Telindus. Dit plan heeft er onder meer voor gezorgd dat er meer focus is gekomen, het dienstenportfolio is uitgebreid, dat de NPS sterk is toegenomen en dat Telindus als onderneming een financieel gezonde groei heeft doorgemaakt. Het is Joris' ambitie Telindus als dienstverlener nog dichter bij de business-uitdagingen van de klant te brengen, zodat IT daadwerkelijk toegevoegde waarde oplevert.

geen reacties
Plaats een reactie