Blog

Het nieuwe binden en boeien

Nu de meeste medewerkers op afstand werken, moet je als leidinggevende andere methoden hanteren om medewerkers te blijven boeien, binden en betrokken te houden. En juist nu de toekomst allerminst zeker is, moet je ambities en doelstellingen formuleren en uitspreken. Niet alleen richting medewerkers, maar ook richting klanten en andere stakeholders. Het werken op afstand viel bij Telindus samen met het invoeren van een nieuwe organisatiestructuur, wat juist veel aansturing vereist. Wat hebben we hiervan geleerd? - door Joris Leupen

lees meer geen reacties

De 5 lessons learned in 2020

2020 gaat de boeken in als uitzonderlijk. In bepaalde gevallen zijn maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in een stroomversnellingen gekomen. Kijk maar naar de manier waarop we onze werkdag en onze kantooromgeving inrichten. En in andere situaties zijn we juist anders gaan denken. Hoe kijken we nu werkelijk aan tegen een begrip als business continuity? En nu we overal kunnen werken, verliest de Randstad dan zijn prominente rol? 2020 heeft ons aan het denken gezet. Wat mij betreft zijn dit de 5 lessons learned:

lees meer geen reacties

De 3 belangrijkste technologietrends die we in 2021 nodig hebben

Aan het eind van het jaar komen IT-analisten met hun voorspellingen voor het volgende jaar. Maar juist nu is het erg lastig om je aan voorspellingen te wagen. Ik richt mij dan ook liever op die technologietrends die organisaties in 2021 helpen om te gaan met COVID-19 en de gevolgen. Welke technologieën stellen organisaties in staat te profiteren van de digitale economie of helpen om snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden? Dit zijn de drie belangrijkste trends en ik heb ook nog een goede tip.

lees meer geen reacties

Plan de route naar hybride cloud

Het is tijd om in actie te komen. De crisis rondom COVID-19 maakt duidelijk dat organisaties die slechts aansturen op stabiliteit uiteindelijk de boot missen. Organisaties die beseffen dat zij leven in een wereld die continu verandert en zich daar naar vormen, zullen juist opleven. Dan kun je niet zonder een goede cloudstrategie. Eentje die de verworvenheid van de bestaande IT in acht neemt en de flexibiliteit en innovatiekracht van de publieke cloud benut. De migratie naar deze hybride cloud infrastructuur vergt een gedegen aanpak. Want zonder zo’n aanpak, duurt het langer voordat je de optimale situatie bereikt.

lees meer geen reacties

Pak het momentum en groei mee met de digitale economie

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat Nederland moet inzetten op het versterken van de digitale economie. Onlangs zijn de kabinetsplannen voor het jaar 2021 gepresenteerd, waaruit blijkt dat de overheid wil doorpakken op dit gebied. Aan ondernemend Nederland de taak om mee te liften op dit sentiment en gebruik te maken van dit momentum. CIO’s moeten verantwoordelijkheid nemen voor het vergroten van de wendbaarheid van hun organisatie. Zij moeten de organisatie zo inrichten dat deze zich kan aanpassen aan de voortdurend veranderende omstandigheden en kan overleven in de digitale economie.

lees meer geen reacties

Cloud verlost IT van inefficiënt werk

Leveranciers van bedrijfsapplicaties ontwikkelen hun oplossingen in toenemende mate op basis van cloud first of cloud only. Logisch, want gebruikers en vooral beheerders hoeven zich dan niet meer zelf bezig te houden met terugkerende onderhoudstaken en ook updates worden automatisch doorgevoerd. De tijd die zij besparen gaat direct naar business innovatie. En dat is van groot belang nu de economische omstandigheden op zijn minst onzeker te noemen zijn.

lees meer geen reacties

Hoe creëren we een IT-infrastructuur die het nieuwe normaal ondersteunt?

Het is volstrekt logisch dat je je als organisatie in de eerste plaats hebt gericht op het verlichten van de gevolgen van COVID-19. Je hebt ervoor gezorgd dat medewerkers hun taken ook vanuit huis kunnen doen en dat klanten en cliënten online bediend worden. Maar er komt een moment dat je moet doorschakelen, dat je een strategie moet uitstippelen, waarmee je verschillende scenario’s voor je organisatie uiteenzet om ook in het nieuwe normaal te kunnen concurreren. Er is geen blauwdruk voor deze strategie, maar neem van mij aan dat IT er nauw mee is verweven. Zie dit niet als een nieuwe hindernis, maar zie IT als een reddingsboei in deze lastige tijd.

lees meer geen reacties

Rekening houden met onvoorspelbaarheid

In het Covid-19 tijdperk houden veel ondernemingen de hand op de knip. Investeringen die gepland stonden, worden uitgesteld of heroverwogen. Ook IT ontkomt niet aan ombuigingen, zoals we dat eufemistisch uitdrukken. Het simpelweg doorvoeren van kostenbesparingen in de IT-omgeving, hoe logisch dit ook klinkt in deze tijd, is echter te kort door de bocht. Je kan dit moment beter aangrijpen om IT ánders in te richten, zodat je als organisatie flexibeler kunt opereren en rekening kunt houden met onvoorspelbaarheid, zoals we die nu met Covid-19 ervaren.

lees meer geen reacties

Ook in het nieuwe kantoor draait het om de mensen

CEO’s, HR- en facility managers breken zich dezer dagen het hoofd over één belangrijke vraag: hoe ziet het kantoor eruit na Covid-19? Volledig terug naar kantoor lijkt een gepasseerd station, maar hoe waarborg je dan de cultuur van je organisatie? En wat doe je als leidinggevende om meningen ‘van de werkvloer’ op te halen als je je medewerkers niet kunt ontmoeten? Wat je ook besluit, de inrichting van het kantoorleven na Covid-19 vergt een zorgvuldige afweging.

lees meer geen reacties

Cybersecurity executie vraagt om sturing door de CxO

Met een security-assessment heb je de basis gelegd voor een evenwichtig securitybeleid. De stappen om dit te realiseren heb je gebundeld in een cybersecurity roadmap, die jouw organisatie houvast biedt. Ten slotte moet je ervoor zorgen dat de voorgestelde maatregelen geïmplementeerd, toegepast, gehandhaafd en gemonitord worden. Dat zijn veel werkwoorden achter elkaar en inderdaad, in de executiefase van security moet er veel werk worden verzet. Waar je naar toe wil, is een situatie waarin je over voldoende resources beschikt om te profiteren van investeringen en om cybersecurity-oplossingen efficiënt te beheren en te beheersen. Gezien het belang van deze fase, is betrokkenheid van de top essentieel.

lees meer geen reacties

De must van een roadmap voor security

Vroeger was de inrichting van de IT-security vergelijkbaar met het beschermen van een fort. Prikkeldraad, een sloot rondom en hoge muren zorgden ervoor dat indringers niet de kans kregen om te enteren. De IT-infrastructuur was zo opgezet dat met diverse punt-oplossingen de security werd gewaarborgd. Dit is echt verleden tijd: de simpelste apparaten hebben een internetverbinding en zijn als het ware open voor de hele wereld. Traditionele informatiebeveiliging biedt een organisatie geen garantie meer dat cruciale bedrijfsdata veilig is. Daarom moet het C-level in actie komen en de controle over cybersecurity terugpakken. Een roadmap, in combinatie met een risk assessment, biedt uitkomst in het perspectief van risicomanagement en zorgt voor grip.

lees meer geen reacties
Security

Een assessment vormt de basis van een evenwichtig securitybeleid

Het is wellicht naïef om te denken dat cybersecurity altijd toereikend is om cybercriminelen buiten de deur te houden en kwetsbaarheden en risico’s te elimineren. Om toch adequaat beveiligd te zijn, is het raadzaam om de belangrijkste processen, applicaties en informatiestromen in kaart te brengen en deze te voorzien van passende beheersmaatregelen. Dit risk assessment geeft inzicht in de vraag welke securitycomponenten essentieel zijn en stelt je tevens in staat de effectiviteit van investeringen te monitoren en te verbeteren. Zo staat het assessment aan de basis van succesvolle cybersecurity.

lees meer geen reacties

De mensen maken Telindus

Wat fijn dat je na het afronden van een opleiding een mooi diploma krijgt. Bewijs van kennis en hard werken. Tot voor kort was dit diploma een mijlpaal, die het einde van een tijdperk markeerde. Je sluit de periode van onderwijs af en treedt binnen in het werkzame leven. Maar de wereld om ons heen verandert zo snel, mede door de digitale transformatie, dat je het diploma niet kunt zien als een eindstation. 'Geslaagd? Gefeliciteerd met een leven lang leren', is dan ook een belangrijke pijler onder het werkgeverschap van Telindus. Samen met de goede sfeer, een uitgekiende balans tussen werk en privé en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zet Telindus zichzelf in de schijnwerpers.

lees meer geen reacties

Hyperautomation vraagt balans tussen agile en compliance

Veel organisaties worden door de coronapandemie gedwongen hun bedrijfsprocessen versneld te digitaliseren. Medewerkers zijn immers in beperkte mate op de eigen locaties aan het werk en het bezoeken van klanten of cliënten ligt grotendeels stil. De volgende stap na digitaliseren is het automatiseren van taken en processen, waarbij tot voor kort een menselijk oordeel of handmatige actie vereist was. Kern van de zaak is dat je als organisatie wendbaar en flexibel moet zijn. De overtreffende trap van wendbaar en flexibel is hyperagile: een staat waarin je als organisatie verkeert wanneer je hyperautomation toepast. Maar wat is hyperautomation nu eigenlijk en hoe verlies je belangrijke elementen als privacy en compliance niet uit het oog?

lees meer geen reacties

Online solliciteren, hoe doe je dat precies?

Het is een rare en onzekere tijd. Dat geldt voor iedereen en dit vraagt van iedereen aanpassingen. Bij Telindus Nederland blijven we positief en we doen ons best om de business zo “normaal” als mogelijk door te laten lopen Je vraagt je misschien af of we dan nog op zoek zijn naar nieuwe collega’s? Jazeker! Er staan bij ons veel vacatures open waar we nog mensen voor zoeken. Gesprekken voeren we nu dus gewoon online. Voor veel mensen is dit een nieuwe ervaring. Waar moet je dan precies op letten?

lees meer 1 reactie
Laden...